“Bogu sprawiać radość, ludziom nieść nadzieję”

“Być żywym zborem,nastawionym na uwielbianie Boga, ratowanie zgubionych oraz usługiwanie sobie nawzajem,
w którym każdy człowiek realizuje Boże powołanie dla swojego życia”

“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.”

Ga 5,22-23 Biblia Tysiąclecia