Zapraszamy na pełną relację z kolejnego Dnia Nowej Szansy, który odbył się 28 czerwca 2014 r w Kubie Seniora w Giżycku

Gościem specjalnym był Zbigniew Urbaniak Prezes Teen Challenge w Polsce.

Dzień Nowej Szansy jest to impreza cykliczna mająca na celu dotarcie z informacją i pomocą do osób dotkniętych problemami alkoholizmu, narkotyków, uzależnionych, odrzuconych, w trudnej sytuacji życiowej, długotrwale chorych, bezdomnych i innych wykluczonych społecznie.

Świadectwo Jarka z Suwałk

 

 

Pełna relacja za spotkania / ponad 3 godziny