Dziękujemy za Waszą pracę wśród ludzi potrzebujących. Wasz trud i wsparcie oraz niesienie nadziei ludziom zagubionym są bezcenne. Życzymy Wam wszelkiego błogosławieństwa Bożego i wielu sukcesów w dalszym działaniu.

Zarząd ” Tenn Challenge”
Chrześcijańska Misja Społeczna