W ramach programu medycznego, Sunrise zapewnia podstawową opiekę medyczną dla wszystkich sponsorowanych dzieci. “Współpracujemy z opiekunami, szkołami i przychodniami w celu rozszerzenia usług medycznych. Wśród nich są: szczepienie, konsultacje, badania i leczenie chorób podstawowych, takich jak odra, malaria, biegunka, tyfus, kaszel, grypa, ból zęba, choroby skóry i powikłań ocznych. W przypadku, gdy choroba wymaga dłuższej diagnostyki dzieci są kierowane do szpitali z poradą lekarzy pierwszego kontaktu.” W szczególnych przypadkach umożliwiamy dzieciom / opiekunom transport, aby pomóc w dostępie do opieki medycznej. Poza opieką służymy również dzieciom, którym trudno się poruszać.

Szczególna troska w formie pomocy żywnościowej jest również okazywana chorym z HIV i ich zakażonym rodzinom. Mamy też na uwadze status socjo-ekonomiczny danej rodziny” powiedziała pani Kasaija, Koordynator.

Wśród innych usług oferowanych jest doradztwo i poradnictwo, wizyty w domu i w szpitalu. Wszystkie usługi te zostały rozszerzone w celu zapewnienia dzieciom rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Finansowanie usług medycznych promuje odpowiednie i terminowe leczenie, regularne uczęszczanie do szkoły i dobre wyniki w nauce.

Doceniamy Program Sunrise skierowany na rozwiązywanie problemów zdrowotnych wpływających na sieroty i ich rodziny a tym samym tworzący dostęp do opieki medycznej i leczenia.

Na zdjeciu jest Mojżesz Kisakye No.523 wraz z matką pielęgnowani w domu.