W październiku w Szkole Zawodowej w Nangabo odbyła się Wystawa Szkolna. Sunrise sponsoruje tam 14 dzieci. W szkole jest prowadzonych kilka kursów, tj:
krawiectwo, tkactwo, gastronomia i hotelarstwo, ceramika, szkolenie komputerowe, nauczanie przedszkolne, ogrodnictwo i ochrona środowiska.
Wydarzeniu przewodniczyli różni dygnitarze, włącznie z personelem Sunrise i opiekunami. Wśród nich znalazła się między innymi  Luyima Dennis (Nr 71) wcześniej sponsorowana przez Sunrise, która pracuje dorywczo jako Asystentka/Instruktorka Cateringu w tym instytucie.

Dzieci śpiewały i tańczyły oraz pokazywały zrobione ręcznie produkty, podszyte obrusy, pościele, zestawy dywanów modlitewnych, suknie, obuwie i akcesoria. Pośród innych rzeczy znalazły się też wyhodowane sadzonki drzew, pomoce naukowe, materiały edukacyjne. Na wystawie były też przysmaki i soki.

Większość naszych podopiecznych w szkole zawodowej nie było wzorowymi uczniami. Oprócz dbania o rozwój intelektualny dzieci, pom rozwijać potencjał w innych dziedzinach. Co więcej, Sunrise stwarza dzieciom możliwości rozwijania technicznych umiejętności a zarazem umożliwia im stanie się samodzielnymi i zdolnymi do zapewnienia sobie pracy. Końcowym rezultatem jest poprawa jakości życia.

Jesteśmy szczęśliwi zauważając, że przy zawodowym nauczaniu dzieci rozwijają swoją kreatywność, nabierają pewności i poczucia własnej wartości, by wieść przyzwoite życie. Wystawa wyprodukowanych przez nie produktów oraz ich udział w różnych aktywnościach podczas tego wydarzenia były prawdziwym dowodem na to.

Samuel Kiguli (Nr 581), który jako dziecko był sponsorowany przez Sunrise zaprezentował zabudowane sandały, które wynalazł używając lokalnych materiałów z gumy i tkaniny. “Kocham sztukę i krawiectwo. Było to dla mnie satysfakcjonujące doświadczenie. Posiadając zawód, byłem w stanie odkryć i rozwinąć mój potencjał. W przyszłości chciałbym być wielkim designerem” – powiedział.

“W Zawodówkach w Nangabo staramy się tworzyć stanowiska. Instytut dba o elastyczność w zajmowaniu różnych branży, wskutek czego dzieci będą uczyć się różnych umiejętności; mieć możliwość bycia zatrudnionymi lub samo-zatrudnionymi” wyjaśnił Dyrektor.

Biorąc pod uwagę, że niektóre dzieci pochodzą ze społeczności wiejskiej, instytut oferuje dodatkowe nauczanie ogrodnictwa. Wykorzystując naukowe eksperymentalne metody, dzieci są nauczane umiejętności uprawy przemysłowej w zarządzaniu ogrodami i sadzonkami drzew.

“Niektóre z tych dzieci są głowami gospodarstwa domowego; będą zdolne zarabiać z nauczonych prac i powiększać wydajność żywieniową, dzięki czemu zadbają o rodzeństwo. Tym sposobem koncepcja Sunrise, by edukować osierocone dzieci i wnieść korzystne zmiany do ich rodzin, będzie zrealizowana i nasz cel zapewniania możliwości edukacyjnych przez formalne i zawodowe nauczanie zostanie osiągnięty. Jesteśmy szczęśliwi widząc, że inkorporacja przyuczania do zawodu w naszym planie edukacyjnym bezpośrednio odpowiedziała potrzebom dzieci. Dzieci są w stanie nabywać wiedzę do danych zawodów, zarabiać pieniądze i zaspokajać swoje potrzeby” zauważyła Mrs.Kasaija.

Na wystawie zaobserwowaliśmy, że dzieci rozwinęły swoje indywidualne zdolności, predyspozycje, a zdobytą wiedzę obróciły w niezbędny dochód. Praca Sunrise jest zaadministrowana dzięki wsparciu donatorów. Gdy dzieci zwiększają swój potencjał, oni będą w stanie zaradzić ubóstwu i analfabetyzmowi w poszczególnych domach.