Witaj

Bardzo się cieszymy, że zechciałeś odwiedzić stronę internetową naszego Kościoła. Możesz się tu dowiedzieć kim jesteśmy, w co wierzymy i kim jest nasz pastor. Sprawdź czym żyjemy i jak funkcjonujemy, śledząc aktualności, galerie i bloga.

Jeśli czujesz, że czas zmienić coś w życiu, zachęcamy cię, byś sięgnął do źródła – do Biblii.

To tam odkrywamy prawdę o sobie i o Bogu. Zapraszamy do spotkania z Pismem Świętym także przez słuchanie kazań.

Gdy zechcesz poznać nas bliżej, przyjdź na jedno z naszych nabożeństw lub wysłuchaj bezpośredniej transmisji z Kościoła. Łatwo do nas trafić.

Chcielibyśmy poznać twoją historię i mamy nadzieję, że znajdziesz w nas dobrych przyjaciół. Chętnie porozmawiamy, odpowiemy na twoje pytania. Jeszcze bardziej marzymy o tym, byś znalazł spełnienie swojego życia w Bogu i usłyszał zaproszenie Jezusa:

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” (Mateusz 11,28).

Liderzy Kościoła

WOJCIECH TRYBEK
WOJCIECH TRYBEKPASTOR KOŚCIOŁA
Jest Pastorem od początku istnienia Zboru. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
ALICJA SZUSZKIEWICZ
ALICJA SZUSZKIEWICZLIDER KOŚCIOŁA
Bardzo wierna i oddana kościołowi osoba. Poświęcona przez wiele lat służbie wśród dzieci, obecnie usługująca Bożym Słowem i służąca swoją mądrością i radą Zborowi. Jednocześnie Lider jednej z grup domowych.
ARKADIUSZ SAWERA
ARKADIUSZ SAWERALIDER KOŚCIOŁA
Oddany Misji i Ewangelizacji. Odpowiedzialny za „Labirynt” multimedialną formę ewangelizacji, zapraszany przez wiele Zborów, Kościołów i rożnego rodzaju społeczności do pomocy w dziele głoszenia ewangelii.
MAREK BRZOZOWSKI
MAREK BRZOZOWSKILIDER KOŚCIOŁA
Dzięki swoim umiejętnościom i zdolnościom służy w sposób bardzo oddany w Zborze. Jego bardzo wnikliwe i trafne uwagi ,są często bezcenne dla funkcjonowania Kościoła. Jednocześnie Lider jednej z grup domowych.

Wiara

Nadzieja

Miłość

Get Connected

Avada Church is a movement of churches working together to change the nation through a network of church leaders, national gatherings, training events and resources. Giving God all the glory he deserves.

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów..

Zachariasz 4:6

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4:19

Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.

Księga Izajasza 43:2

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”

List św. Pawła do Rzymian 10:9